Nynorsk i dei store kjedene

Mange trur at det er umogleg å få dei store kjedene til å annonsere på nynorsk. Det er feil. For eksempel Rema viser at dei høyrer på og tek omsyn til lokalt initiativ.

Dette sa Helge Tellevik, driftsjef i Region Vest i Rema 1000, då Rema i Volda gjekk over til plakatar på nynorsk, og andre Rema-butikkar følgde etter: ”Eg tykte det var ein veldig god ide. Volda ligg midt i nynorskområde og det er heilt naturleg at dei har skilt på nynorsk i butikken”... ”Det var ikkje vanskeleg å få til..”...”Det som er positivt i lokalmiljøet, er positivt for Rema 1000 .

Sjå heile intervjuet på http://www.nm.no/tekst.cfm?id=2218

Praktisk eksempel frå Rema på Fristadsenteret i Åmot