Viktig å identifisere seg med kunden

I eit nynorskområde som Bø gir annonse og plakatar på nynorsk eit lokalt preg. Kunden kjenner seg att i språket og opplever at han blir tatt på alvor. Samtidig styrkjer språket den lokale eigenarten og seier: ”Vi er her for deg, lokalt.” Eller sagt på ein annan måte: ”Stol på oss. Vi lurer ikkje naboar, slekt eller venner”…

På Vestlandet og i Vest-Telemark er dei flinke til å ta vare på det lokale preget gjennom annonsering. Her er nokre typiske eksempel: 

http://www.skogstadsport.no/
Fristadsenteret i Åmot

Eksempel på plakat.