Du er her: Heim > Info > Skulepakke > Lisens- og installasjonsvilkår

Lisens- og installasjonsvilkår

Skulepakken gir lisens til å bruke Ordrik for alle elevar og lærarar ved skulen, til vanlege lisensvilkår og med følgjande alternative installasjonar:

  1. Installasjon for bruk på skulen sitt nettverk (med filserver eller terminalserver).
  2. Utrulling på lokale maskiner. Dette kan vere maskiner i skulen sitt nettverk eller berbare maskiner.
  3. Installasjon direkte på elev-PC av ansvarleg lærar eller IT-personell.

Alternativ lisensiering med lisensnøkkel, lisensfil eller Feide-innlogging (frå 15.08.16).

Skulen er ansvarleg for å sikre at lisensdistribusjonen skjer i samsvar med vilkåra i abonnements- og lisensavtalen. Lisensinformasjon kan ikkje leverast ut til elevar.

Nettverksinstallasjon og lisenstypar