Du er her: Heim > Hjelp > Programbruk > Ordliste Nyno

Ordliste Nyno

Her kan du laste ned rettleiing til program for redigering av ordlista i Nyno. I programmet kan du leggje til nye oppslagsord eller endre på ord som alt ligg i lista frå før, f.eks. leggje til nye nynorskalternativ for bokmålsord.

I ordlista for Nyno ligg det bøyingsinformasjon for kvart ord. Ordlisteprogrammet spør derfor etter ordklasse og bøyingsmønster for orda du legg til. Dette krev oppdatert kompetanse i nynorsk.

Merk! Ordlisteprogrammet er ikkje tilgjengeleg i studentversjonen. På nettverk avgjer systemadministrator om det skal vere tilgjengeleg lokalt for kvar brukar eller berre som sentralt administrert modul.

Rettleiing