Du er her: Heim > Hjelp > Programbruk

Programbruk

Både Nyno og Ordrik er enkle i bruk.

Ordrik 2 er eit frittståande program som blir brukt uavhengig av andre program. Er tilgjengeleg både for Windows, Mac og Linux.

Nyno kan brukast som eit sjølvstendig program eller vere kopla til Word. Du får eit godt oversyn gjennom å sjå den sjølvgåande demoen. Dersom du treng fleire detaljar, sjå dei ulike hjelpefilene. Desse når du under menyen Hjelp i programmet.