Du er her: Heim > Hjelp > Installasjon > Installasjon av Norsk temasøk

Installasjon av Norsk temasøk

Norsk temasøk blir installert som web-teneste og knytt opp mot eksisterande søkjemotor. Meir informasjon.

Ein installasjon inneber:

1. Installasjon av webserver og programfiler for Norsk temasøk.
Merk! Dette punktet er ikkje nødvendig når ein har avtale om bruk av leverandøren sin server.

2. Integrering mot søkjemotoren. Arbeidsmengde er avhengig av integrasjonsmetode og tilpassing til brukargrensesnittet.

3. Konfigurering. Her avgjer ein kva delar av ressursane ein vil ta i bruk og korleis ein vil bruke dei.