Du er her: Heim > Info > Skolepakke

Skolepakke

Nynodata har utvikla Ordrik®, elektroniske ordbøker for norsk, med basis i ressurser fra Norsk ordbank ved Universitetet i Oslo og Språkrådet, og egenutvikla ressurser godkjent av Språkrådet. Vi har spesialisert oss på tilrettelegging for god nynorskbruk og tilgang til store ordmengder.

Grunnskoler og videregående skoler kan abonnere på skolepakke av Ordrik til en svært lav pris.

Ordrik kan brukes både på Windows, Mac og Linux. Programmet blir installert på den enkelte PC eller sentralt på nettverket, og kan brukes når Internett er frakobla.

Ordrik gir mye mer informasjon enn tradisjonelle ordbøker. Det er lett å finne fram i, er godt pedagogisk tilrettelagt og gir ekstra hjelp gjennom informative hjelpetekster. Fungerer også godt som tillegg til enklere ordbøker.

Dette gjør Ordrik mellom anna:
- slår opp både bøyde og ubøyde former.
- viser alle bøyingsformer for ordet som fulle former, ikke bare endinger.
- viser ordforklaringer (Kilde: Nynorskordboka og Bokmålsordboka).
- viser nære synonym som skole/skule.
- har stavekontroll med forslag til korrekte søkeord.

Utfyllende informasjonwww.nynodata.no/ordrik og demo http://dl.nynodata.no/download/ordrik2/eval/

Du kan velge mellom Ordrik skolepakke for grunnskole, ungdomsskole og videregående skole. Har skolen din avtale med BS Undervisning, kan du bestille Ordrik der. Har du ikke slik avtale, kan du kontakte Nynodata direkte.

Minste lisenstal er 50.