Du er her: Heim > Hjelp > Programbruk > Brukertips Nyno

Brukertips Nyno

Endre språkmaler

De forhåndsdefinerte malene i Nyno skal ikke forandres. Derfor blir alle innstillingene her deaktivisert når du henter opp malen på menyvalget Innstillinger | Språk. Hvis du likevel vil endre malen, må du lagre den med nytt navn. Alle alternativa på den nye malen er aktive og kan forandres fritt.

Unntaket fra regelen er malen Normal. Denne kan du også endre i originalversjon.

Lage ny språkmal

Dersom ingen av de forhåndsdefinerte språkmalene passer deg, kan du lage nye språkmaler på menyvalget Innstillinger | Språk. Ta utgangspunkt i en av malene som ligger der, velg Lagre som, og gi malen et passende navn. Alle endringer du gjør på språkinnstillingene blir nå lagra på den nye malen.

Alle språkmalene blir lagra med et særskilt filnavn på mappa \Oppsett under C:\Documents and Settings\(bruker)\Programdata\Nyno på den lokale maskinen. Dersom du vil distribuere den nye malen til andre, kan du bare kopiere fila malen ligger på.

Redigere ordlista på nettverk

Til den profesjonelle versjonen av Nyno hører det med en modul for å redigere ordlista. På nettverk blir denne modulen lagt på serveren. Arbeid med ordlista krever mer språkkunnskap enn det en kan kreve av den vanlige Nyno-brukeren. Derfor vil normalt bare utvalgte personer ha tilgang til ordlisteredigering på nettverk.

Bruke et fast alternativ for mangetydige ord

Nyno kommer med forslag om alternative nynorskord der det er brukt mangetydige bokmålsord. Et typisk eksempel er mulighet, der Nyno har 9 ulike alternativer på nynorsk. Meininga i setninga vil avgjøre hvilket ord en bør bruke. Ikke sjelden vil meininga i teksten være entydig for et slikt mangetydig bokmålsord. Da kan en bruke knappen Prioriter, som står på dialogboksen for alternative nynorskord. Den nynorskforma en da velger, vil gjelde videre i teksten hver gang en støter på ordet, og en slipper å vurdere alternativa på nytt.

Vær likevel kritisk når du bruker denne funksjonen. Ordet mulighet blir brukt i så mange ulike meiningssammenhenger på bokmål at det er vanskelig å prioritere ett av alternativa gjennom en hel tekst. Ordet regler er lettere å prioritere. Dette er flertall av enten regel eller regle på bokmål. Trolig vil bare ett av orda være aktuelt i teksten.

Formålet med prioriteringsknappen er å redusere antall stopp med spørsmål om brukerrespons.