Velkommen til Nynodatas hjelpeside

Her finner du hjelp til installasjon og bruk av de ulike produkta våre.

Nynodata utvikler oversettings-, korrektur- og søkeverktøy for bokmål og nynorsk. Gjennom mange års forskning og utvikling har vi jobba fram verktøy og språkressurser som effektiviserer tekstproduksjonen og kvalitetssikrer språket.