Velkommen til Nynodatas hjelpeside

Her finn du hjelp til installasjon og bruk av dei ulike produkta våre.

Nynodata utviklar omsettings-, korrektur- og søkeverktøy for bokmål og nynorsk. Gjennom mange års forsking og utvikling har vi jobba fram verktøy og språkressursar som effektiviserer tekstproduksjonen og kvalitetssikrar språket.